MAROSINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum iktatásra, valamint elektronikus formában is megkötésre kerül, azonban nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Társaság által forgalmazott termékek megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.szentesicserepkalyha.hu/ ) és aldomainjein történő jogviszonyokra is kiterjed. Jelen ÁSZF elérhető a következő weboldalról:

http://www.szentesicserepkalyha.hu/aszf

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Marosinvest Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 6600 Szentes, Bese László utca 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szentesicserepkalyha.hu

Cégjegyzékszáma: 06 09 006347

Adószáma: 11832779-2-06

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád Megyei Törvényszék

Telefonszáma: +36 63 314-450

A szerződés nyelve: magyar

A weboldal üzemeltető neve, címe, e-mail címe:

Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

6723 Szeged, Gát u. 7/B.

+3630/377-3998

iroda@innovip.hu

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

+36 1 789 2 789

support@tarhely.eu

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. szeptember 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal online közzéteszi. Felhasználók a Vásárlás során elfogadják, hogy rájuk nézve a vásárlással kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. A http://www.szentesicserepkalyha.hu és aldomainjein található webshopok Magyarországon működnek; karbantartásukat is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb vagyonjogi ügyek tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Csongrád megyei, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bek. – felek által kikötött illetékesség).

2.5. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

 

3. VÁSÁRLÁS

3.1. Vásárló e-mailben vagy telefonon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló megrendelésének részletei illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A webáruházban megjelenített, elérhető termékek e-mailben és telefonon is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan közzétett árak – beleértve az akciós árakat is - forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A termékárak NEM tartalmazzák a szállítás költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

4.2. A Marosinvest Kft. az e-mailben/telefonon/webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal a feltétellel, hogy a módosítás mindig az oldalon/e-mailben/telefonon való közléssel együtt lép életbe. A módosítás az árváltozás időpontja előtt már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha az árváltozást adatbeviteli vagy egyéb hiba okozta.

4.3. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy az árösszehasonlító portálokon, árukereső oldalakon (pl.árgép, árukereső, olcsó, olcsóbbat, shophunter, grando, shopmania stb.) a termékek mellett megjelenő árak - az eltérő időben történő frissítések miatt - esetenként eltérhetnek. Minden esetben a weboldalunkon szereplő/telefonon vagy e-mailben közölt árak az érvényesek.

4.4. A webshopban a Marosinvest Kft. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, lehetőség szerint a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, vagy ha a részleteket nem kellő alapossággal adja vissza a Felhasználó monitora.

4.5. Előfordulhat, hogy egy adott terméket nem tudjuk szállítani készlethiány miatt. Technikai okok vagy árváltozás miatt az árak módosulhatnak. Amennyiben a megrendelt termékek szállítását nem tudjuk azonnal megkezdeni, akkor munkatársunk egyeztetni fog Önnel a rendelt termék elérhetőségével és szállításával kapcsolatosan.

4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Marosinvest Kft. teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.8. Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. A webáruházba való regisztráció nélkül is van lehetőség böngészni a webáruház termékei között, kiválaszthat termékeket. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja és a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A vásárló e-mailben és telefonon is felveheti a kapcsolatot, és ezeken a platformokon keresztül is leadhatja rendelését.

5.2. Amennyiben a felhasználó további termékeket szeretne a kosárba helyezni, akkor folytathatja tovább a vásárlást. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár„ linkre kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a kosárban ellenőrizheti a megvásárolni kívánt terméket illetve a megrendelt darabszámot. A „törlés - X” linkre kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosítását a „+” és „-„ gombokkal tudja végrehajtani a Felhasználó. Felhasználó a rendelését az „Ajánlatkérés” gombra kattintva tudja véglegesíteni és elküldeni a Szolgáltató részére.

5.3. A vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését követően a Szolgáltató e-mail útján legkésőbb 48 órán belül, felveszi kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, és pontosítják a megrendelés részleteit, köztük: a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A vásárló e-mailen vagy telefonon keresztül megadja a szállítási címet és fizetési módot, melyek típusai a következők:

a., Fizetési módok:

Postai/futárszolgálati utánvétel: Utánvétel esetén a megrendelést a Marosinvest Kft. a Vásárló által a rendelés véglegesítéskor megadott napon szállíttatja ki. Kérjük, hogy az átvétel érdekében olyan címet és időpontot adjon meg amelyiken biztosan talál a futár átvételre jogosult személyt. A számla végösszegét (amely tartalmazza a szállítási költséget is) a termék átvételekor kell kifizetni a futárnak.

Átutalással: Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a vásárlást visszaigazoló e-mailben található bankszámlára (Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-01226911-001-00001) 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Átutalásos fizetés választása esetén kérjük, hogy munkatársunk egyeztetéséig várjon az összeg kifizetésével.

b., Szállítási költség:

A szállítás előtt minden esetben felvesszük a megrendelővel a kapcsolatot és egyeztetünk a pontos szállítási költségről.

A szállítási költség a választott termék súlyától és a kiszállító partnertől függően eltérhet. Partnereink aktuális árairól a következő linkeken tud tájékozódni:

https://www.posta.hu/postai_dijak

http://www.csomag.hu/cegeknek/rendszeres-csomagfeladoknak/arak

5.5. Megrendelést követően a vásárló megjegyzést is küldhet vagy az info@szentesicserepkalhya.hu címen jelezheti felénk egyéb rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra is, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.7. A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. Egyes, nem járatos termékeknél melyeket kizárólag az egyedi vevői igények kiszolgálására szerzünk be, az áru bruttó vételárának 20%-át az Eladó előlegként elkérheti.

5.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, amely egyben garancia levél is a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Marosinvest Kft. nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

5.9. Felhasználó e-mail-ben a megrendelést követően visszaigazolást kap. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Marosinvest Kft.-hez, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Marosinvest Kft. kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A megrendelése akkor minősül véglegesnek, miután kollégánk felvette Önnel a kapcsolatot és ellenőrizte, hogy megfelelő termék kerül kiszállításra.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon a nyitvatartási időben történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására pl: esti órákban, hétvégén. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon napon kerül feldolgozásra. A Marosinvest Kft. ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 napon belül, a rendelhető állapotú termékeket 4-6 napon belül. Ha a Marosinvest Kft. és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Marosinvest Kft. a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Marosinvest Kft-hez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha a Marosinvest Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni.

6.4. Marosinvest Kft. nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.5. Marosinvest Kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.4. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Marosinvest Kft. nem vállalja e költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Marosinvest Kft. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6. Marosinvest Kft. a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezése után a fenti jogszabályok értelmében 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a számlán szereplő szállítási díjat is.

7.7. A visszatérítés során, amennyiben lehetséges bankszámlára való utalást alkalmazunk. Ha ez nem lehetséges, akkor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.8. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Marosinvest Kft. részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy Marosinvest Kft. címén leadni.

7.9. Felhasználónak elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül a Marosinvest Kft. 6600 Szentes, Bese László utca 10. címre levélben vagy az info@szentesicserepkalyha.hu címre.

7.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.11. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.12. A visszatérítést a Marosinvest Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.14. A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: 45/2014 (II.26) Kormányrendelet

7.15. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE

7.16. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Marosinvest Kft.-t a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.17. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Felhasználónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

8. JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

8.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevő érvényesíthet.

8.2. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.3. Marosinvest Kft. nem tartozik jótállással, amennyiben a terméken a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek vagy a helytelen tárolás miatt, vagy ha elemi kár, természeti csapás okozta.

8.4. A Marosinvest Kft. nem tartozik jótállással a szabványok, valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra és a nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra.

8.5. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

  • elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

  • ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.6. A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

8.7. Vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

8.8. A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal. Kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Marosinvest Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Marosinvest Kft. a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Marosinvest Kft. egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Marosinvest Kft. és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. A Marosinvest Kft. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a +36 63 314-450-as telefonon, info@szentesicserepkalyha.hu e-mail címen is közölheti.

10.2. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken:

a., Marosinvest Kft. a Felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, melynek Csongrád megyei elérhetőségét itt találja:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím:bekelteto.testulet@csmkik.hu

b., A további megyék békéltető testületek elérhetőségét az Országos Felhasználóvédelmi Egyesület honlapján az alábbi oldalon elérheti: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

c., Panasszal fordulhat a Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

d., Vagy területi szerveihez:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Felhasználóvédelmi Főosztály, Felhasználóvédelmi Osztály

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

Ügyfélszolgálat :
6721 Szeged, Rákóczi tér 1. (Kormányablak)hétfőn 8.00 – 17.00
keddtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

e., A Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

 

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. Miután a http://www.szentesicserepkalyha.hu/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://www.szentesicserepkalyha.hu/ weboldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Marosinvest Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. A http://www.szentesicserepkalyha.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3. A Marosinvest Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

12. ADATVÉDELEM

A Marosinvest Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.szentesicserepkalyha.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

Szentes, 2018. szeptember 25.

Szentesi Cserépkályha © 2024 | Készítette: Innovip.hu Kft.

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.